277 triệu USD cho Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

giao-thong-do-thi-Hai-Phong

Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới-WB) vừa ký kết biên bản đàm phán về dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. Dự án có tổng mức đầu tư 277 triệu USD, được Thủ tướng phê duyệt hạn mức vay 175 triệu USD từ nguồn vốn ODA của WB, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Dự án được thực hiện từ năm 2011 – 2016, gồm xây dựng tuyến đường trục đô thị Hải Phòng dài 20km từ xã Lê Lợi (An Dương) đến quận Hải An và các cầu trên tuyến gồm xây mới cầu Niệm 2, cầu Đồng Khê vượt qua sông Lạch Tray và đường Trường Chinh, hầm chui cầu Rào, cải tạo cầu Niệm hiện tại; thí điểm xây dựng tuyến xe buýt công cộng từ trung tâm đi Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Đồng thời, vận hành nâng cao thể chế năng lực quản lý giao thông vận tải, lập và thực hiện quy hoạch về giao thông đô thị, vận tải công cộng… Đây là dự án sử dụng vốn WB đầu tiên ở Việt Nam do địa phương (TP.Hải Phòng) bố trí kinh phí chuẩn bị dự án và được WB chấp thuận, góp phần rút ngắn thời gian triển khai dự án và tranh thủ nguồn vốn ODA cuối cùng của WB, sau khi Việt Nam thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển.

(Theo Giao thông vận tải)

Leave a Comment

VNTEC.VN | Vietnam Transport Engineering Community